Πρόσκληση μετόχων σε συνέλευση

Ειδικά προϊόντα

 

bullet.gif (103 bytes)Ισόγειες κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις
bullet.gif (103 bytes)Τσιμεντοϊστοί για φωτισμό
bullet.gif (103 bytes)Κερκίδες

 


Επικοινωνία

bullet.gif (103 bytes)Ταχυδρομικές διευθύνσεις, τηλέφωνα, FAΧ, E-mails
bullet.gif (103 bytes)On line φόρμα επικοινωνίας

 

Copyright  ©2004, PRECONSTRUCTA A.E.B.T.Ε.